Download Marketing Strategy Proposal Free Doc for Free

(4.5 based on 459 votes)
MASARYKOVA UNIVERZITA
Ekonomicko-správní fakulta
Studijní obor: Podnikové hospodářství
Kombinované studium
PROPOSAL OF A MARKETING STRATEGY
Návrh marketingové strategie
Diploma thesis /Diplomová práce
Vedoucí diplomové práce/Supervisor: Autor/Author:
Ing. Klára KAŠPAROVÁ Mgr. Jana LUDÍKOVÁ
Brno, červen 2008
Brno, June 2008
Marketing Strategy Proposal Free Doc
 1 / 121 >